menu_part

MemberMan:

• gebruiksvriendelijk
• snel
• efficiënt
• integreerbaar

Wat kunt u met MemberMan beheren? 

 
• Adressen

De adresgegevens vormen een belangrijk onderdeel van uw bestand. Ieder adres kan uit maximaal zes regels bestaan. Er is een regel voor de bedrijfsnaam, de afdeling, de persoon, de straat met het nummer, de postcode met plaatsnaam en het land. Als u minder gegevens wilt opslaan, is dat natuurlijk geen probleem.
MemberMan kan van alle leden of een selectie van leden een adressenbestand aanmaken dat in een tekstverwerkingsprogramma gebruikt kan worden om bijvoorbeeld brieven, mailingen of etiketten te printen. 

 

• Tarieven

In MemberMan kunt u met verschillende tarieven werken. In de tabel voert u alle mogelijke tarieven in. Per lid kunt u aangeven welk tarief van toepassing is. Een tarief kan na factureren automatisch overgaan naar een ander tarief zodat bijvoorbeeld introductie-acties of eenmalig inschrijfgeld mogelijk zijn. Per tarief kunnen maximaal vier omzetregels gebruikt worden. U kunt bijvoorbeeld de omzet en korting apart vermelden. Dit vindt u ook terug op de factuur en in de boekhouding. 
De omzet voor het volgende boekjaar kan op een tussenrekening geboekt worden. Als een lid bijvoorbeeld in april gefactureerd wordt, zal 9/12e deel op de omzet geboekt worden en 3/12e deel op de tussenrekening voor het volgende boekjaar. 

 

• Facturering MemberMan gaat er standaard van uit dat de contributie jaarlijks gefactureerd wordt. Per lid wordt bijgehouden in welke maand de nota gemaakt moet worden en of de betaling gaat via factuur, acceptgiro of automatische incasso. De factuurgegevens kunnen doorgeboekt worden naar het boekhoudprogramma MoneyMan en MMincasso (MoneyMan's incasso programma). Met MMincasso kunnen de incasso-opdrachten voor de BankGiroCentrale gemaakt worden.
 

MemberMan licenties

 • Jaarlicentie MemberMan
   Het hoofdprogramma van MemberMan dat kan worden uitgebreid met diverse opties.

Algemene uitbreidingen

 • Optie e-mail versturen
   Dit is een optie waarmee u direct vanuit het programma een e-mailbericht kunt sturen. Bijvoorbeeld voor e-facturen of een mailing. Hiervoor moet u de e-mailadressen natuurlijk wel ingevuld hebben bij uw relaties. Naar keuze kunt u uw bericht (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) opmaken in HTML of als platte tekst. Indien gewenst kan er tegelijk met het aanmaken van de e-mails ook een actie bij het adres, de persoon, of de debiteur/crediteur worden vastgelegd. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefonische follow-up inplannen.

 • Optie importeren

 • Optie vrije import

 • Optie acties
   Met de optie Acties heeft u de mogelijkheid om bij uw relaties (Adressen) zaken die aan een datum gerelateerd zijn vast te leggen. Denk b.v. aan:
   • hoe en waarover u contact heeft gehad
   • u heeft op een bepaalde datum afgesproken weer contact op te nemen
   • u heeft een (bezoek-)afspraak gemaakt
   • u heeft een vraag gesteld en wilt de termijn bewaken
   • etc.
   U definieert zelf welk soort acties u wilt gebruiken; dat kan per bedrijf of instelling verschillen.
   U kunt aan een actie een automatische vervolgactie koppelen; u stuurt b.v. documentatie op en wilt standaard na een week uw relatie daarover benaderen (follow-up).
   Ook kunt u een medewerker aan een actie koppelen (wie doet wat of heeft wat gedaan?).
   Wanneer u een actie met een datum in de toekomst aanmaakt, zal, afhankelijk van wat u heeft ingesteld, een herinneringsmelding in uw scherm verschijnen.

 • Optie dossierstukken
   Sla allerlei soorten bestanden bij uw gegevens op. Denk aan foto's, (ingescande) facturen, handleidingen en dergelijke. Al deze bestanden kunnen weer heel makkelijk geopend worden vanuit het programma.

 • Optie beveiliging
   Eénmaal ingelogd in het programma heeft elke gebruiker standaard onbeperkte rechten binnen deze applicatie. Met de Optie beveiliging bepaalt u zelf per gebruiker (of gebruikersgroep) wat diens rechten binnen het programma zijn. U kunt op elk gewenst niveau diverse functies en zelfs invoervelden blokkeren.

 • Optie logboek
   In de applicatie is standaard zichtbaar wie op welke datum en tijd een nieuw record heeft toegevoegd en wie een record voor de laatste maal heeft aangepast. Met deze optie kunt u meer gegevens vastleggen, zoals welke gebruiker het programma wanneer heeft gestart, wat de gebruiker heeft toegevoegd en welke gegevens zijn aangepast. De oude gegevens worden zelfs vastgelegd. Deze optie is handig als u de volledige historie van een record wilt kunnen nagaan.

 • Optie rapportgenerator
   De rapportgenerator is een van de meest krachtige onderdelen van de McHil applicaties. De McHil applicaties bevatten standaard diverse lijsten voor allerlei doeleinden, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waarbij niet alle gewenste gegevens opvraagbaar zijn in combinatie met een standaardlijst. Met behulp van de rapportgenerator kunt u zelf bepalen welke gegevens op de lijst weergegeven moeten worden. Ook kunt u de lay-out, zoals koppen boven kolommen en de breedte van deze kolommen, zelf instellen.

 • Optie administraties kopiëren
   Met deze optie kunt u een administratie van het netwerk naar uw notebook kopiëren, waarbij de administratie vanaf dat moment op het netwerk geblokkeerd wordt. Geen synchronisatieproblemen meer bij terugzetten en geen kans meer op gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers.

 
 
Een vraag? Stuur ons een bericht!
Maak vandaag nog een afspraak!

Copyright © 2024  McHil software B.V. - Generated by WebMan


Lees hier meer over fixed assets, Clubdiensten en software vaste activa